Pavel David

Skloubit všechna individua, v orchestru Rabussa působící, ve fungující pracovní kolektiv, též starat se o šíření této překrásné hudby mezi prostý lid, toť nadlidský úkol, vložený na bedra tohoto skromného muže.

Krom toho ještě drnkadla všelijaká obsluhuje a ve vzácných chvílích volna big-beat s kapelou VHS provozuje.